Behandelinformatie

Lidmaatschappen en toelichting.

Lidmaatschappen:

* Lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Gevestigd te Utrecht.

   www.LVVP.nl

   In mijn praktijkvoering het ik mij gecommiteerd aan de regels van deze beroepsvereniging die u en mijn belangen beheert

   en garant staat voor de kwaliteit van de praktijkvoering.

*  Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

    onderdeel ISTDP (Attachment Based Psychotherapy.)

    www.NVPP.nl

    Gevestigd te Amsterdam

* Lid van de vereniging voor Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie.

   www.VKDP.nl

*  Lid van de Nederlandse vereniging voor Psychotherapie

    www.NVP.nl

* Lid van de Nederlandse Vereniging voor Gezins- en Relatietherapie.

   www.NVRG.nl

   Systeemtherapie voornamelijk relatieproblematiek.

 

 

Sedert 1993 werden er jaarlijks twee trainingen gegeven van 12 bijeenkomsten van 3 uur.

* Assertiviteit- en autonomietraining. (momenteel geen groep)

 

 

 

Korte Dynamische Psychotherapie

 

De menselijke geest, de motieven die mensen drijft, waarom iemand een minderwaardigheidsgevoel of laag zelfbeeld heeft en objectief gezien alles mee lijkt te hebben en zich toch ongelukkig voelt; waarom de een reageert met een depressie die maar niet lijkt over te gaan en de ander op een soortgelijke gebeurtenis een periode van verdriet doormaakt en zijn leven weer kan oppakken en doorgaat; de manier waarop mensen er wel of niet in slagen hun mogelijkheden te gebruiken, dit alles heeft me steeds geboeid en maakt dat ik het werk wat ik heb gekozen nog steeds boeiend vind.
 
Ik ben opgeleid tijdens de periode dat de humanistische psychologie (Rogers en Maslow) naast de gedragstherapie en de psycho-analyse de boventoon voerde. De onvoorwaardelijke positieve acceptatie van hetgeen de patiënt ervaart en meedeelt over zichzelf, de respectvolle benadering van het individu is een uitgangs- en basishouding. Deze houding zou mede voldoende zijn om tot een grotere mate van zelfacceptatie en mededogen te komen. De mens zou zich zodoende verder te kunnen ontplooien en ontwikkelen als mens.
In de ruim 25 jaar waarin ik nu werk als psychotherapeut, heb ik veel patiënten met psychische problemen kort en soms langdurig begeleid. het proces daarin - om te komen tot de gewenste doelstelling en vooral tot een grote mate van zelfacceptatie en zelfkennis en ontplooiing verliep vaak moeizaam. Hiernaast maakte ik kennis met benaderingen vanuit de systeemtheorie, de N.L.P., psychodrama.
 
In 1991 vormde zich in Nederland een enthousiaste groep psychotherapeuten rondom de methode van H. Davanloo, een canadese psychiater. Van zijn sessies maakte hij video-opname's en zodoende kon men zijn werkwijze en theorie bestuderen en zich hierin verder ontwikkelen. Zijn benadering is afgeleid van een psycho-analytisch denkkader en richt zich met name op de verwondingen/trauma's in de primaire hechting met ouders/siblings en verdere omgevingsfactoren.
In deze benaderingswijze richt men zich met name op het beter leren hanteren van innerlijke conflicten; conflicten die zich uiten in irrationele angsten en een defensieve levenswijze. Hierdoor kunnen wensen, behoeften en verlangens niet of onvoldoende vervuld worden; het leven kan niet voluit en vervuld geleefd worden.
Vaak zich uitend in het niet adekwaat en onvoldoende opstaan voor zichzelf, men reageert subassertief of agressief, men komt niet of onvoldoende "uit de verf".
 
Het is de defensieve levenshouding en de irrationele angst die bij deze methodiek aangepakt worden zodat er keuzevrijheid ontstaan kan en bestaande belemmeringen opgeheven kunnen worden doordat het individu deze zelf leert herkennen en hanteren. Ook hierbij is het ontstaan van een positief zelfbeeld en zelfwaardering een belangrijk punt van winst.
Uiteraard dit alles in samenwerking met een actief interferende therapeut.