Praktijkfolder

Praktijkfolder Drs. Else Gigase, Praktijk voor Psychotherapie


Drs. Else Gigase, Praktijk voor Psychotherapie

Laan van Meerdervoort 795
2564 AG Den Haag
Telefoon: 070-3681785
Spoed: 070-3469669

KvK-nummer: 27347683

elsegigase.praktijkinfo.nl

E-mail: gigase.else@gmail.com


Welkom en zakelijke informatie:

Welkom op mijn website.

Vanaf de start van het contact  wordt u als individu of als paar vanaf het eerste begin van het contact tot het afsluiten van de therapie begeleid.

De tijd tussen intakegesprekken en de behandeling verloopt vloeiend en er is geen wachttijd tussen een kennismakingsgesprek en het vervolg.

 

Onderstaande zijn enkele gegevens verwijzend naar diverse soorten registraties.

AGB code hulpverlener 94000570

AGB code praktijk 94000344

BIG registratie 39036677616 = psychotherapeut

BIG registratie 19036677625 = gz-psycholoog/klinisch psycholoog

 

Sedert 1.12.2016 voldoe ik aan de eisen gesteld door het GGZ Kwaliteitsstatuut dat per

1 januari 2017 een verplicht en officieel kwalificatie-instrument geworden in Geestelijke Gezondheids Zorg Nederland

Dit statuut geeft de basiskwaliteiten aan waarover mijn praktijk/werkzaamheden beschik.

Daarnaast ben ik voor de laatste keer gevisiteerd door mijn beroepsvereniging  LVVP te Utrecht

september 2015.

LVVP-visitatielogo

 

U kunt mij benaderen via telefoon of e-mailadres:

tel.: 070- 3681785 of 06-29065201

e-mail: gigase.else@gmail.com

Of via het contactformulier van deze website. (zie menu)

Daarvoor vult u het contactformulier op de website in met vermelding van uw persoonlijke gegevens

en een korte beschrijving van de reden van aanmelden.

Wat vergoeding betreft: vermeld u ook uw zorgverzekeraar.

Voor verdere informatie over vergoedingen verwijs ik naar * tarieven en betalingsvoorwaarden.

 

Persoonlijk ben ik bereikbaar op 070-3681785 of 06-29065201 tussen 18.30 - 19.00 tijdens de werkweek.

Op vrijdag en in het weekend is de praktijk gesloten.

 

 

Een eerste contact.

Een eerste kennismaking verloopt gewoonlijk via een telefonisch contact waarin ik u vraag om een korte schets te geven van de reden van aanmelding en uw persoonlijke omstandigheden zeer in het kort te schetsen. aan de hand van uw informatie kan ik mij een beeld vormen of u bij mij op het juiste adres bent.

In het algemeen:

Een therapie kan heftige gevoelens losmaken en dit brengt altijd een zekere mate van angst met zich mee. In de therapie wordt u aangereikt hoe u de signalen van uw angsten beter als zodanig leert herkennen en leert "regelen" waardoor uw draagvermogen/draagkracht zal toenemen. Angsten worden vaak geheel onbewust genegeerd en niet meer waargenomen; "de angst die zich fysiek en minder fysiek manifesteert heeft zich gedurende het leven zo met uw gedrag of karakter vereenzelvigt dat het "normaal" en onbewust is geworden. Angsten die echter niet meer worden "waargenomen" zijn saboterend en invaliderend -. We spreken hier van niet reële angsten.

Het zelfbeeld of uw zelfwaardering iheeft grote invloed in uw dagelijks bestaan. Dit vormt dan ook een centraal punt van aandacht in de gesprekken.

Het kan ook zijn dat ik u als behandelaar adviseer om een andere vorm van hulp te kiezen. Ook kan het zijn dat externe problemen zo de overhand hebben dat deze eerst opgelost moeten zijn voordat u zich als het ware de ruimte kunt "permitteren'" voor het aangaan van psychotherapie.

 

Bereikbaarheid en waarneming

De praktijk is goed bereikbaar met tram lijn 3 richting Loosduinen - halte Appelstraat of Zonnebloemstraat.

Parkeren is overdag tot 17.00 uur gratis; er is altijd parkeerruimte vrij.

Telefonische bereikbaarheid is tel.: 070 -3681785 of mobiel 06-29065201 van 18.30 - 19.00 uur.
Als de praktijk gesloten is ivm vakantie wordt er voor mij waargenomen door een of meerdere collega's binnen de regio Den Haag.Gewoonlijk zijn dit navolgende collegae:

Mevr. M. Schnetz - tel.: 070-2124446

Mevr. D. Broekhoven-Meeng tel.: 070 3521825

e-health consult

In geval van een ernstige crisis belt u de huisartsenpost tel.: 070-3469669 of SMASH:  070 - 3029820

Deze mensen (artsen etc)  kunnen u in contact brengen met de crisisdienst. Dit kan ik niet vanuit de praktijk voor u doen.

Als vrijgevestigd klinisch psycholoog/psychotherapeut werk ik niet in de weekends en er zijn geen afspraken in de avonduren.

Uiteraard kan er tijdens de therapie wel eens EXTRA STEUN nodig zijn maar dit valt slechts binnen de LOPENDE therapieën.

 

 

BEREIKBAARHEID, wachttijd , verwijzing.

Wachttijd: de wachttijd bedraagt momenteel circa 8 weken.

Indien het budget door reeds lopende therapieën voor dit jaar bezet is kan ik hierin geen nieuwe patiënten aannemen.

Op de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen - www.lvvp.nl -  kunt u ook onder "cliënt" naar een psycholoog/psychotherapeut zoeken onder uw postcode.

Telefonisch vindt een eerste kort en oriënterend gesprek plaats; soms leidt dit tot doorverwijzing of advies.

Tussen het oriënterende face to-face intakegesprek en de start van de psychotherapie bestaat geen wachttijd.

Verwijsbrief

Om voor vergoeding voor psychotherapie in aanmerking te komen benodigt u een door uw huisarts ondertekende en gestempelde verwijsbrief waarin de reden van vermelding naar de 2e lijn (psychotherapeut) kort dient aangegeven te worden. (depressieve klachten; angstklachten etc)

Naast psychotherapie zijn er ook andere vormen van psychologische begeleiding aanwezig.

Uit privacy overwegingen zal zorgvuldig met uw gegevens worden omgegaan en wordt aan uw verzekeraar slechts de meest noodzakelijke vereiste informatie verstrekt.

Bereikbaarheid:

Ik ben dagelijks tussen 18.30 - 19.00 uur telefonisch bereikbaar onder 070-3681785 b.g.g. 06-29065201

Op maandag en vrijdag en in de avonduren (na 18.00 uur) is er geen praktijk.

Mocht u mij niet kunnen bereiken spreek dan uw naam en telefoonnummer in op mijn vaste of mobiele nummer, ik zal u dan zo

spoedig mogelijk terugbellen.

Mijn emailadres is gigase.else@gmail.com

 

 

 

 

Informatie over therapie en therapeut.

Inleiding:
Het menselijk gevoelsleven, het motief dat mensen drijft, waarom iemand een minderwaardigheidsgevoel of laag zelfbeeld heeft en objectief gezien alles mee lijkt te hebben en zich toch ongelukkig voelt; waarom de een reageert met een depressie die maar niet lijkt over te gaan en de ander op een soortgelijke gebeurtenis een periode van verdriet doormaakt en zijn leven weer kan oppakken; de manier waarop mensen er wel of niet in slagen hun mogelijkheden te gebruiken, dit alles heeft me steeds geboeid en maakt dat ik het werk wat ik heb gekozen nog steeds boeiend vind.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toelichting:
Ik ben opgeleid tijdens de periode dat de humanistische psychologie (Carl Rogers en Abraham Maslow) naast de gedragstherapie en de psycho-analyse de boventoon voerde. De onvoorwaardelijke positieve acceptatie van hetgeen de patiënt ervaart en meedeelt over zichzelf, het niet-veroordelende.
 
In deze benadering bleek dat een empathische spiegelende houding veel deed voor de meer lichtere neurotische problematiek. Het komen tot een grotere mate van zelfacceptatie en zelfcompassie droeg bij tot een positiever zelfbeeld bij. Het als zwaar en problematisch ervarene kon zich zodoende normaliseren of oplossen.
 
Echter bij de wat meer gecompliceerde vragen over zichzelf bleek dit onvoldoende te zijn. Vanuit deze onvrede ontstond steeds meer de ontwikkeling naar een richting met een meer intensievere benadering waarbij de kortdurende psychodynamische psychotherapie ISTDP een antwoord bood. In deze benadering wordt de nadruk gelegd op een actieve samenwerking.
 
Deze vorm van psychotherapie wordt Intensive Short Term dynamic Psychotherapy genoemd waarbij tevens de aard van de hechting ofwel aangeleerde en verworven overlevingsstrategieën (die ooit een helpende rol gespeeld hebben in de vroegere levensfasen) en die thans tot zelfsabotage leiden, bewust gemaakt.
Een bewustwording die leidt tot keuzes ten behoeve van zichzelf en niet ten koste van zichzelf.
 
Daarnaast ben ik gespecialiseerd in de systeembenadering en relatieproblematiek van zowel hetero-als homostellen. Ook kunt u met uw familieleden/vrienden etc aan een relatieprobleem willen werken.