Praktijkfolder

Praktijkfolder Drs. Else Gigase, Praktijk voor Psychotherapie


Drs. Else Gigase, Praktijk voor Psychotherapie

Laan van Meerdervoort 795
2564 AG Den Haag
Telefoon: 070-3681785
Spoed: 070-3469669

KvK-nummer: 27347683

elsegigase.praktijkinfo.nl

E-mail: gigase.else@gmail.com


Welkom en zakelijke informatie:

Welkom op mijn website.

Als u zich bij mij aanmeldt wordt u door mij persoonlijk vanaf het eerste begin van het contact tot het afsluiten van de therapie persoonlijk begeleid. De tijd tussen intakegesprekken en de behandeling loopt vloeiend over in mijn praktijk en u weet wie de behandelaar zal zijn.

Onderstaande zijn enkele gegevens verwijzend naar diverse soorten registraties.

AGB code hulpverlener 94000570

AGB code praktijk 94000344

BIG registratie 39036677616 = psychotherapeut

BIG registratie 19036677625 = gz-psycholoog/klinisch psycholoog

Sedert 1.12.2016 voldoe ik aan de eisen gesteld door het GGZ Kwaliteitsstatuut dat per

1 januari 2017 een verplicht en officieel instrument is geworden in GGZ land = Geestelijke Gezondheids Zorg Nederland

Dit statuut geeft de basiskwaliteiten aan waarover mijn praktijk/werkzaamheden moet beschikken.

Daarnaast ben ik voor de laatste keer gevisiteerd door mijn beroepsvereniging  LVVP te Utrecht

september 2015.

LVVP-visitatielogo

 

U kunt mij benaderen via telefoon of e-mailadres:

tel.: 070- 3681785 of 06-29065201

e-mail: gigase.else@gmail.com

Of via het contactformulier van deze website. (zie menu)

Daarvoor vult u het contactformulier op de website in met vermelding van uw persoonlijke gegevens

en een korte beschrijving van de reden van aanmelden.

Wat vergoeding betreft: vermeld u ook uw zorgverzekeraar.

Voor verdere informatie over vergoedingen verwijs ik naar * tarieven en betalingsvoorwaarden.

 

Persoonlijk ben ik bereikbaar op 070-3681785 of 06-29065201 tussen 18.30 - 19.00 tijdens de werkweek.

Op vrijdag en in het weekend is de praktijk gesloten.

 

 

Bereikbaarheid en waarneming

De praktijk is goed bereikbaar met tram lijn 3 richting Loosduinen - halte Appelstraat of Zonnebloemstraat.

Parkeren is overdag tot 17.00 uur gratis; er is altijd parkeerruimte vrij.

Telefonische bereikbaarheid is tel.: 070 -3681785 of mobiel 06-29065201 van 18.30 - 19.00 uur.
Als de praktijk gesloten is ivm vakantie wordt er voor mij waargenomen door een of meerdere collega's binnen de regio Den Haag.Gewoonlijk zijn dit navolgende collegae:

Mevr. M. Schnetz - tel.: 070-2124446

Mevr. D. Broekhoven-Meeng tel.: 070 3521825

e-health consult

In geval van een ernstige crisis belt u de huisartsenpost tel.: 070-3469669 of SMASH:  070 - 3029820

Deze mensen (artsen etc)  kunnen u in contact brengen met de crisisdienst. Dit kan ik niet vanuit de praktijk voor u doen.

Als vrijgevestigd klinisch psycholoog/psychotherapeut werk ik niet in de weekends en er zijn geen afspraken in de avonduren.

Uiteraard kan er tijdens de therapie wel eens EXTRA STEUN nodig zijn maar dit valt slechts binnen de LOPENDE therapieën.

 

 

BEREIKBAARHEID, wachttijd , verwijzing.

Wachttijd: per eind november is er ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Op de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen - www.lvvp.nl -  kunt u ook onder "cliënt" naar een psycholoog/psychotherapeut zoeken onder uw postcode. Ook uw huisarts of zorgverzekeraar kunt u raadplegen.

Telefonisch vindt een eerste oriénterend gesprek plaats; soms leidt dit tot doorverwijzing of advies.

Tussen het oriënterende face to-face intakegesprek en de start van de psychotherapie bestaat maximaal 2 weken wachttijd.

Verwijsbrief

Om voor vergoeding voor psychotherapie in aanmerking te komen benodigt u een door uw huisarts ondertekende en gestempelde verwijsbrief waarin de reden van vermelding naar de 2e lijn (psychotherapeut) kort dient aangegeven te worden. (depressieve klachten; angstklachten etc) verwijsbrief (zie ook onder tarieven.)

Naast psychotherapie zijn er ook andere vormen van psychologische begeleiding aanwezig.

Uit privacy overwegingen zal zorgvuldig met uw gegevens worden omgegaan en wordt aan uw verzekeraar slechts de meest noodzakelijke vereiste informatie verstrekt.

Bereikbaarheid:

Ik ben dagelijks tussen 18.30 - 19.00 uur telefonisch bereikbaar onder 070-3681785 b.g.g. 06-29065201

Op maandag en vrijdag en in de avonduren (na 18.00 uur) is er geen praktijk.

Mocht u mij niet kunnen bereiken spreek dan uw naam en telefoonnummer in op mijn vaste of mobiele nummer, ik zal u dan zo

spoedig mogelijk terugbellen.

Mijn emailadres is gigase.else@gmail.com

 

 

 

 

Informatie over therapie en therapeut.

Inleiding:
Het menselijk gevoelsleven, het motief dat mensen drijft, waarom iemand een minderwaardigheidsgevoel of laag zelfbeeld heeft en objectief gezien alles mee lijkt te hebben en zich toch ongelukkig voelt; waarom de een reageert met een depressie die maar niet lijkt over te gaan en de ander op een soortgelijke gebeurtenis een periode van verdriet doormaakt en zijn leven weer kan oppakken; de manier waarop mensen er wel of niet in slagen hun mogelijkheden te gebruiken, dit alles heeft me steeds geboeid en maakt dat ik het werk wat ik heb gekozen nog steeds boeiend vind.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toelichting:
Ik ben opgeleid tijdens de periode dat de humanistische psychologie (Carl Rogers en Abraham Maslow) naast de gedragstherapie en de psycho-analyse de boventoon voerde. De onvoorwaardelijke positieve acceptatie van hetgeen de patiënt ervaart en meedeelt over zichzelf, de respectvolle benadering van het individu sprak mij hierin aan en is nog steeds mijn basishouding.
In deze benadering nam men waar dat deze empathische spiegelende houding voldoende leek te zijn voor de meer lichtere neurotische problematiek. Het komen tot een grotere mate van zelfacceptatie en zelfcompassie bleek tot een positiever zelfbeeld bij te dragen en de problematiek te doen oplossen.
 
Echter bij de wat meer gecompliceerde vragen over zichzelf bleek dit onvoldoende te zijn. Vanuit deze onvrede ontstond steeds meer de ontwikkeling naar een richting met een meer intensievere benadering waarbij de kortdurende psychodynamische psychotherapie ISTDP een antwoord bood. In deze benadering wordt de nadruk gelegd op een actieve samenwerking met de patiënt(e) waarbij humor soms om de hoek kan kijken naast een vriendelijke doch duidelijke confrontatie met uzelf.
Binnen deze therapeutische werkrelatie heeft de dynamiek van de interactie in het hier en nu een belangrijke functie.
 
Deze vorm van psychotherapie wordt Intensive Short Term dynamic Psychotherapy genoemd waarbij tevens de aard van de hechting ofwel aangeleerde en verworven overlevingsstrategieën (die ooit een waardevolle of helpende rol gespeeld hebben in de vroegere levensfasen) en die thans tot zelfsabotage leiden, bewust gemaakt.
Een bewustwording die leidt tot keuzes ten behoeve van zichzelf en niet ten koste van zichzelf.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sedert 1987 werk ik als psychotherapeut, heb ik veel patiënten met psychische problemen kort en soms langdurig begeleid. Hiernaast ben ik opgeleid of goed bekend met gedragstherapie, systeemtherapie, hypnose, psychodrama, assertiviteits- en autonomie-groepen.
De kortdurende psychodynamische psychotherapie volgens het conflictmodel van Davanloo/Malan ofwel ISTDP heeft de laatste 15 jaar in mijn werken als psychotherapeut op de voorgrond gestaan.
 
Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van videomateriaal omdat in videomateriaal veel zichbaar wordt dat tijdens de therapie. ontgaat. Ook wordt soms samen met u naar dit materiaal gekeken, ook gebruik ik dit materiaal als een check voor mezelf.
De benadering is concreet mogelijk en soms confronterend.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Systeemtherapie/relatietherapie

Binnen deze benadering of visie op problemen of conflicten wordt de context of de omgeving waarbinnen het individu leeft of werkt mede als verantwoordelijk of instandhoudend gezien.
Soms vormen ziekmakende interactiepatronen, relatieconflicten, geen respect voor elkaars grenzen, het niet verschillend of anders mogen zijn, verlatingsangst, angst voor intimiteit, een grote rol.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidmaatschappen en GGZ Kwaliteitsstatuut.

Lidmaatschappen:

* Lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten te Utrecht.

   www.LVVP.nl

   In mijn praktijkvoering het ik mij gecommiteerd aan de regels van deze beroepsvereniging die uw en

   mijn belangen beheert en garant staat voor de kwaliteit van de praktijkvoering.

* GGZ Kwaliteitsstatuut Vrijgevestigden.

*  Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

    onderdeel ISTDP (Attachment Based Psychotherapy.)

    www.NVPP.nl

    Gevestigd te Amsterdam

* Lid van de vereniging voor Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie.

   www.VKDP.nl

*  Lid van de Nederlandse vereniging voor Psychotherapie te Utrecht.

    www.NVP.nl

* Lid van de Nederlandse Vereniging voor Gezins- en Relatietherapie.

   www.NVRG.nl

   Systeemtherapie voornamelijk relatieproblematiek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grote invloed hadden onderstaande psychotherapiescholen op mijn werk:

* Cliënt Centered Psychotherapy

* Steunend structurerende begeleiding met cognitieve-gedragstherapeutische benadering.

* ruime ervaring in het werken met NLP - hypnotherapie - gedragstherapie - psychodrama

* drs Nora Talma, psycholoog/psychotherapeut, Master NLP,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* In 1985 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in klinische psychologie.

* Sedert 1992 ben ik geregistreerd in het BIG register als psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog

* Sedert 2007 ben ik geregistreerd als klinisch psycholoog in het BIG register.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedert 1993 worden er jaarlijks twee trainingen gegeven van 12 bijeenkomsten van 3 uur.

* Assertiviteit- en Autonomietraining. (momenteel geen groep)