Hoe lang kan therapie duren?

 

Wat de duur van uw therapie betreft is een en ander afhankelijk van de overeengekomen doelstelling(en) en uw probleem.

De frekwentie varieert van 1 x per week tot 1 x per twee weken waarbij de gespreksduur 60 minuten bedraagt. Soms 90 minuten afhankelijk van diagnostiek en behandelplan.

Soms zijn enkele gesprekken voldoende en maar vaker is er een therapieduur van enkele maanden eof meer dan een jaar nodig bij persoonlijkheidsproblemen.

Het gemiddeld aantal gesprekken ligt rondom de 40. Ook maak ik regelmatig een video-opname tijdens het gesprek wat de zorgvuldigheid waarmee het therapeutisch proces verloopt ondersteunt. Ik kan dan specifieke momenten tijdens het gesprek opnieuw bekijken. Uiteraard vindt opname ALLEEN plaats als u hiervoor UW TOESTEMMING - schriftelijk - verleend. Op het inchrijfformulier kunt u uw toestemming ja/nee aangeven.

Er is een begin en een einde aan uw therapie. Het einde wordt gaandeweg duidelijker, gebeurt nimmer abrupt of voor u onverwacht.

Vragenlijst: bij start van de therapie en bij het afsluiten van de therapie wordt een korte test/meting van de klachten verricht.

Er vindt dossiervorming plaats tijdens de therapie. Dossiers worden volgens de geldende regel 15 jaar bewaard tenzij u wilt dat uw dossier vernietigd wordt.

Uw dossier bestaat o.a. uit corresondentie met uw huisarts, verwijsbrief van uw huisarts, afgenomen testmateriaal, afgenomen vragenlijsten, copie van identiteitsbewijs en verzekeringsbewijs, indicatieschrijven, persoonlijke aantekeningen van de sessies.