Informatie over therapie en therapeut.

Inleiding:
Het menselijk gevoelsleven, het motief dat mensen drijft, waarom iemand een minderwaardigheidsgevoel of laag zelfbeeld heeft en objectief gezien alles mee lijkt te hebben en zich toch ongelukkig voelt; waarom de een reageert met een depressie die maar niet lijkt over te gaan en de ander op een soortgelijke gebeurtenis een periode van verdriet doormaakt en zijn leven weer kan oppakken; de manier waarop mensen er wel of niet in slagen hun mogelijkheden te gebruiken, dit alles heeft me steeds geboeid en maakt dat ik het werk wat ik heb gekozen nog steeds boeiend vind.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toelichting:
Ik ben opgeleid tijdens de periode dat de humanistische psychologie (Carl Rogers en Abraham Maslow) naast de gedragstherapie en de psycho-analyse de boventoon voerde. De onvoorwaardelijke positieve acceptatie van hetgeen de patiënt ervaart en meedeelt over zichzelf, de respectvolle benadering van het individu sprak mij hierin aan en is nog steeds mijn basishouding.
In deze benadering nam men waar dat deze empathische spiegelende houding voldoende leek te zijn voor de meer lichtere neurotische problematiek. Het komen tot een grotere mate van zelfacceptatie en zelfcompassie bleek tot een positiever zelfbeeld bij te dragen en de problematiek te doen oplossen.
 
Echter bij de wat meer gecompliceerde vragen over zichzelf bleek dit onvoldoende te zijn. Vanuit deze onvrede ontstond steeds meer de ontwikkeling naar een richting met een meer intensievere benadering waarbij de kortdurende psychodynamische psychotherapie ISTDP een antwoord bood. In deze benadering wordt de nadruk gelegd op een actieve samenwerking met de patiënt(e) waarbij humor soms om de hoek kan kijken naast een vriendelijke doch duidelijke confrontatie met uzelf.
Binnen deze therapeutische werkrelatie heeft de dynamiek van de interactie in het hier en nu een belangrijke functie.
 
Deze vorm van psychotherapie wordt Intensive Short Term dynamic Psychotherapy genoemd waarbij tevens de aard van de hechting ofwel aangeleerde en verworven overlevingsstrategieën (die ooit een waardevolle of helpende rol gespeeld hebben in de vroegere levensfasen) en die thans tot zelfsabotage leiden, bewust gemaakt.
Een bewustwording die leidt tot keuzes ten behoeve van zichzelf en niet ten koste van zichzelf.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sedert 1987 werk ik als psychotherapeut, heb ik veel patiënten met psychische problemen kort en soms langdurig begeleid. Hiernaast ben ik opgeleid of goed bekend met gedragstherapie, systeemtherapie, hypnose, psychodrama, assertiviteits- en autonomie-groepen.
De kortdurende psychodynamische psychotherapie volgens het conflictmodel van Davanloo/Malan ofwel ISTDP heeft de laatste 15 jaar in mijn werken als psychotherapeut op de voorgrond gestaan.
 
Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van videomateriaal omdat in videomateriaal veel zichbaar wordt dat tijdens de therapie. ontgaat. Ook wordt soms samen met u naar dit materiaal gekeken, ook gebruik ik dit materiaal als een check voor mezelf.
De benadering is concreet mogelijk en soms confronterend.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Systeemtherapie/relatietherapie

Binnen deze benadering of visie op problemen of conflicten wordt de context of de omgeving waarbinnen het individu leeft of werkt mede als verantwoordelijk of instandhoudend gezien.
Soms vormen ziekmakende interactiepatronen, relatieconflicten, geen respect voor elkaars grenzen, het niet verschillend of anders mogen zijn, verlatingsangst, angst voor intimiteit, een grote rol.