Informatie over therapie en therapeut.

Inleiding:
Het menselijk gevoelsleven, het motief dat mensen drijft, waarom iemand een minderwaardigheidsgevoel of laag zelfbeeld heeft en objectief gezien alles mee lijkt te hebben en zich toch ongelukkig voelt; waarom de een reageert met een depressie die maar niet lijkt over te gaan en de ander op een soortgelijke gebeurtenis een periode van verdriet doormaakt en zijn leven weer kan oppakken; de manier waarop mensen er wel of niet in slagen hun mogelijkheden te gebruiken, dit alles heeft me steeds geboeid en maakt dat ik het werk wat ik heb gekozen nog steeds boeiend vind.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toelichting:
Ik ben opgeleid tijdens de periode dat de humanistische psychologie (Carl Rogers en Abraham Maslow) naast de gedragstherapie en de psycho-analyse de boventoon voerde. De onvoorwaardelijke positieve acceptatie van hetgeen de patiënt ervaart en meedeelt over zichzelf, het niet-veroordelende.
 
In deze benadering bleek dat een empathische spiegelende houding veel deed voor de meer lichtere neurotische problematiek. Het komen tot een grotere mate van zelfacceptatie en zelfcompassie droeg bij tot een positiever zelfbeeld bij. Het als zwaar en problematisch ervarene kon zich zodoende normaliseren of oplossen.
 
Echter bij de wat meer gecompliceerde vragen over zichzelf bleek dit onvoldoende te zijn. Vanuit deze onvrede ontstond steeds meer de ontwikkeling naar een richting met een meer intensievere benadering waarbij de kortdurende psychodynamische psychotherapie ISTDP een antwoord bood. In deze benadering wordt de nadruk gelegd op een actieve samenwerking.
 
Deze vorm van psychotherapie wordt Intensive Short Term dynamic Psychotherapy genoemd waarbij tevens de aard van de hechting ofwel aangeleerde en verworven overlevingsstrategieën (die ooit een helpende rol gespeeld hebben in de vroegere levensfasen) en die thans tot zelfsabotage leiden, bewust gemaakt.
Een bewustwording die leidt tot keuzes ten behoeve van zichzelf en niet ten koste van zichzelf.
 
Daarnaast ben ik gespecialiseerd in de systeembenadering en relatieproblematiek van zowel hetero-als homostellen. Ook kunt u met uw familieleden/vrienden etc aan een relatieprobleem willen werken.