Verwijsbrief en tarieven SGGZ

VERGOEDING kosten psychotherapie = Specialistische - GGZ en psychologische begeleiding.

De behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket van uw Zorgverzekering.

Ik heb contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars over het jaar 2018 voor gespecialiseerde zorg in de 2e lijn.

Met sommige vezekeraars ook voor de generalistische kortdurende psychologische hulp.

Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen benodigt u een verwijsbrief geschreven en onderstempeld

door uw huisarts of andere specialist.

 

Checklist verwijsbrief door uw huisarts:

Om voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat uw huisarts u doorverwijst

* door middel van een ondertekende en gestempelde verwijsbrief

* gegevens met AGB code van huisarts

* volledige gegevensvan u als patiënt(e)

* korte omschrijving van de reden van verwijzing naar de tweede lijn = specialistische GGZ /de SGGZ.

* de reden van verwijzing kan omschreven worden als het vermoeden van een DSM 5 diagnose waarvoor  

specialistische GGZ vereist is.

* De exacte diagnose hoeft niet door de huisarts te worden vastgesteld. Bijvoorbeeld "angstklachten of paniekstoornis" met 

vermelding van eventuele medicatie of andere somatische klachten voldoende aanwijzing geven.

 

De tarieven voor behandelingen die vallen onder de verzekerde zorg zijn door de Zorgverzekeraars eenzijdig vastgelegd in een door de behandelaar met de zorgverzekeraar afgesloten contract.

De vergoeding voor de therapie (face-to-face tijd en indirecte tijd) vindt plaats middels een zogenaamde DBC-factuur. Dit is een digitaal verzonden factuur die bij uw zorgverzekeraar wordt aangeleverd en waarop zeer beknopt uw diagnose vermeld wordt.

In deze dbc factuur wordt tijd geschreven die besteed wordt aan het contact met u in directe (face-to-face) en indirecte vorm (verslagen, brief, telefonisch contact etc) De factuur wordt door mij aangeleverd.

 U heeft op jaarbasis een eigen risiko afgesloten met uw zorgverzekeraar dit bedraagt minimaal 385 € tot het maximum wat u zelf heeft afgesloten. Dit jaarlijks eigen risiko zal de verzekeraar bij u in rekening brengen indien er nog geen andere ziektekosten gedeclareerd werden.

Het uurtarief van niet verzekerde zorg is 120 € face-to-face time.

Betalingsvoorwaarden:

Hierbij hanteer ik de betalingsvoorwaarden zoals deze zijn vastgelegd door de beroepsvereniging www.LVVP.nl onder

betalingsvoorwaarden vrijgevestigde psychotherapeuten.

 

Indien u om welke reden dan ook de therapie moet afzeggen, verzoek ik u indien mogelijk ruim 2 dagen voor de geplande

afspraak te doen.

De kosten zullen anders aan u doorberekend worden en bedragen € 75,00 voor een geplande gespreksduur van 60 minuten.

Door uw zorgverzekeraar worden niet nagekomen afspraken niet vergoed.