Verwijsbrief en tarieven SGGZ

VERGOEDING kosten psychotherapie = Specialistische - GGZ en psychologische begeleiding.

De behandeling wordt vergoed vanuit het BASISPAKKET.

Een restitiepolis wordt geadviseerd.

Ik heb contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars over het jaar 2018 voor gespecialiseerde zorg in de 2e lijn.

Voor het jaar 2019 zal ik dit niet meer met iedere zorgverzekeraar doen als de vergoeding lager dan 90% van het

NZa tarief is.

Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen benodigt u een verwijsbrief geschreven en onderstempeld

door uw huisarts of andere specialist.

 

Checklist verwijsbrief door uw huisarts:

Om voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat uw huisarts u doorverwijst

* door middel van een ondertekende en gestempelde verwijsbrief

* gegevens met AGB code van huisarts

* volledige gegevens van u als patiënt(e) (NAW gegevens)

* korte omschrijving van de reden van verwijzing naar de tweede lijn = specialistische GGZ /de SGGZ.

* de reden van verwijzing kan omschreven worden als het vermoeden van een DSM 5 diagnose.

* De exacte diagnose hoeft niet door de huisarts te worden vastgesteld maar beschrijving van de klacht is meestal voldoende.

   Vermelding van eventuele medicatie of somatische klachten.

 

De tarieven voor behandelingen die vallen onder de verzekerde zorg zijn door de Zorgverzekeraars eenzijdig vastgelegd in een contract.

De vergoeding voor de therapie (face-to-face tijd en indirecte tijd) en administratie vindt plaats middels een zogenaamde DBC-factuur. Dit is een digitaal verzonden factuur die bij uw zorgverzekeraar wordt aangeleverd en waarop zeer beknopt uw diagnose vermeld wordt.

In deze dbc factuur wordt tijd geschreven die besteed wordt aan het contact met u in directe (face-to-face) en indirecte vorm (verslagen, brief, telefonisch contact etc) De factuur wordt door mij aangeleverd.

 U heeft op jaarbasis een eigen risiko afgesloten met uw zorgverzekeraar dit bedraagt minimaal 385 € tot het maximum wat u zelf heeft afgesloten. Dit jaarlijks eigen risiko zal de verzekeraar bij u in rekening brengen indien er nog geen andere ziektekosten gedeclareerd werden.

Het uurtarief van niet verzekerde zorg is 125 € face-to-face time.

Betalingsvoorwaarden:

Hierbij hanteer ik de betalingsvoorwaarden zoals deze zijn vastgelegd door de beroepsvereniging www.LVVP.nl onder

betalingsvoorwaarden vrijgevestigde psychotherapeuten.

 

Indien u om welke reden dan ook de therapie wilt/moet afzeggen, verzoek ik u indien mogelijk ruim 2 dagen voor de geplande

afspraak te doen.

De kosten zullen anders aan u doorberekend worden en bedragen € 75,00 voor een geplande gespreksduur van 60 minuten.

Door uw zorgverzekeraar worden niet nagekomen afspraken niet vergoed.