Privacy en uw dossier.

Tijdens uw aanmelding ontvang ik uw gegevens en leg deze vast in uw dossier.

Hierin worden velerlei zaken bewaard zoals uw inschrijfformulier, testgegevens, indicatieverslag, correspondentie met uw huisarts,

tusentijdse aantekeningen.

Omdat het privacy gevoelige informatie is wordt hier zorgvuldig mee omgegaan en is vastgeslegd in de regels die mijn

beroepsvereniging hanteert

www.LVVP.nl onder uw rechten.

www.NVP.nl 

 

Uiteraard kunt u mij schriftelijk verzoeken om na afloop van de therapie al uw gegevens te vernietigen.

Uw rechten zijn vastgelegd en te vinden onder info@patiëntenfederatie.nl