BEREIKBAARHEID, wachttijd , verwijzing.

Wachttijd: Momenteel is er een patiëntenstop en neem ik geen nieuwe patiënten aan.

Op de website van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen - www.lvvp.nl -  kunt u ook onder "cliënt" naar een psycholoog/psychotherapeut zoeken onder uw postcode.

Telefonisch vindt een eerste kort en oriënterend gesprek plaats; soms leidt dit tot doorverwijzing of advies.

Tussen het oriënterende face to-face intakegesprek en de start van de psychotherapie bestaat geen wachttijd.

Verwijsbrief

Om voor vergoeding voor psychotherapie in aanmerking te komen benodigt u een door uw huisarts ondertekende en gestempelde verwijsbrief waarin de reden van vermelding naar de 2e lijn (psychotherapeut) kort dient aangegeven te worden. (depressieve klachten; angstklachten etc)

Naast psychotherapie zijn er ook andere vormen van psychologische begeleiding aanwezig.

Uit privacy overwegingen zal zorgvuldig met uw gegevens worden omgegaan en wordt aan uw verzekeraar slechts de meest noodzakelijke vereiste informatie verstrekt.

Bereikbaarheid:

Ik ben dagelijks tussen 18.30 - 19.00 uur telefonisch bereikbaar onder 070-3681785 b.g.g. 06-29065201

Op maandag en vrijdag en in de avonduren (na 18.00 uur) is er geen praktijk.

Mocht u mij niet kunnen bereiken spreek dan uw naam en telefoonnummer in op mijn vaste of mobiele nummer, ik zal u dan zo

spoedig mogelijk terugbellen.

Mijn emailadres is gigase.else@gmail.com