BEREIKBAARHEID, wachttijd , verwijzing.

Wachttijd: momenteel neem ik geen nieuwe patiënten aan. Op de website van de LVVP.nl kunt u onder cliënt naar een psycholoog/psychotherapeut zoeken onder uw postcode. Ook uw huisarts of zorgverzekeraar kunt u hierin raadplegen.

Telefonisch vindt een eerste oriénterend gesprek plaats; soms leidt dit tot doorverwijzing of advies.

Tussen het oriënterende face to-face intakegesprek en de start van de psychotherapie vindt geen wachttijd plaats.

Verwijsbrief

Om voor vergoeding voor psychotherapie in aanmerking te komen benodigt u een door uw huisarts ondertekende en gestempelde verwijsbrief waarin de reden van vermelding naar de 2e lijn (psychotherapeut) kort wordt beschreven. (depressieve klachten; angstklachten etc) verwijsbrief (zie ook onder tarieven.)

Naast psychotherapie zijn er ook andere vormen van psychologische begeleiding aanwezig.

Uit privacy overwegingen zal zorgvuldig met uw gegevens worden omgegaan en wordt aan uw verzekeraar slechts de meest noodzakelijke vereiste informatie verstrekt.

Bereikbaarheid:

Ik ben dagelijks tussen 18.30 - 19.00 uur telefonisch bereikbaar onder 070-3681785 b.g.g. 06-29065201

Op vrijdag en in de avonduren (na 18.00 uur) is er geen praktijk.

Mocht u mij niet kunnen bereiken spreek dan uw naam en telefoonnummer in op mijn telefoonnummers

ik zal u dan zo spoedig als mogelijk terugbellen.

Mijn emailadres is gigase@hetnet.nl